Állami támogatáshoz, közbeszerzéshez, pályázathoz

A kezesi biztosítás egy olyan speciális biztosítás, melynek értelmében társaságunk a biztosítási szerződés alapján kiállított biztosítói kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított helyett kezesként fizetést teljesít a kedvezményezett számára, amennyiben a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló vagy egyéb jogi kötelezettségét és ezért a kedvezményezettnek pénzügyi követelése keletkezik a biztosítottal szemben.

Generali Kezesi biztosítások

Szerződés jellege szerinti köthető projektszerződés, vagy keretszerződés. Projektszerződések esetében a szerződés tárgya egy konkrét munkavégzésre vonatkozó kötelezvény kiadása. Keretszerződések esetében keretbiztosítási összeg kerül megállapításra, amely keretnek a terhére a szerződésben rögzített feltételek mellett kötelezvények kerülnek kibocsátásra.

Miért ajánljuk?
  • Biztos hátteret nyújt az Ön szerződésein alapuló jogi kötelezettségeinek a teljesítéséhez.
  • Kezesi biztosításaink megfelelnek a közbeszerzési kötelezettségeknek, EU programokhoz kapcsolódó pályázatokhoz szükséges kezesi biztosítások feltételeinek.
  • Rugalmas konstrukcióként köthető.
  • A Generali stabil pénzügyi háttérként áll Ön és vállalkozása mögött.
Kezesi biztosítások típusai
  • Szerződéses kötelezvények
  • Állami támogatások, EU programokhoz kapcsolódó kötelezvények
  • Tevékenységi engedélyhez kapcsolódó kötelezvények

Szerződéses kötelezvények

A szerződéses kötelezvények jellemzően a szolgáltató szektorhoz, főleg az építőiparhoz kapcsolódnak, amelyen belül a magán, illetve a közpénzekből finanszírozott beruházásokat különböztethetjük meg.

Ajánlati kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a biztosított az ajánlati kötöttségének ideje alatt az ajánlatát visszavonja vagy a szerződés megkötése a biztosított érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Teljesítési kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kötelezett nem szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit.

A teljesítési kötelezvény összege jellemzően a szerződéses ár 5%-a.

Előleg-visszafizetési kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kedvezményezettnek - a kötelezett szerződésszegése esetén - a kötelezettel szemben előleg visszafizetésére vonatkozó követelése keletkezik.

Az előleg-visszafizetési kötelezvény összege jellemzően a szerződéses ár 15-30%-a.

Szavatossági/Jótállási kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kedvezményezett a kivitelezés műszaki átvétele után meghatározott időn belül jogos minőségi kifogással él a kötelezett felé a felmerült hibák kijavítása érdekében, és azt a kötelezett nem tudja teljesíteni.

A kötelezvény időtartama jellemzően 1-5 év.

Állami támogatások, EU programokhoz kapcsolódó kötelezvények

Az Európai Uniótól érkező támogatások az Új Magyarország Fejlesztési Terv vagy Széchenyi Terv különböző programjain keresztül érhetők el. A pályázóknak a jól megírt és formailag hibátlan pályázaton felül szükségük van biztosítékra, mely többek között - a banki garancia mellett - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény is lehet.

Tevékenységi engedélyhez kapcsolódó kötelezvények

Vám-, adó és jövedéki biztosítékra vonatkozó kötelezvények

Biztosítékot nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére az árura vonatkozó vám / jövedéki adó értékének megfizetésére.

A kötelezvény tartalmát a hatályos jogszabályok rögzítik.

Különleges tevékenységekhez kapcsolódó kezesi biztosítások
  • Bányászati tevékenységet folytató vállalkozások kezesi biztosítása
  • Fémkereskedők kezesi biztosítása
Utazásszervezők kezesi biztosítása
Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységre vonatkozó jogszabály előírja, hogy utazásszervező-, illetőleg közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az végezhet, aki megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik. A vagyoni biztosíték nyújtásának egyik lehetősége a kezesi biztosítás megkötése, amely terméket a Generali csoporton belül az Európai Utazási Biztosító kínálja.

Egyéb kötelezvények

Ügyfeleink igényeinek megfelelően egyéb típusú kötelezvények kiadására is van lehetőség.
Visszahívást kérek!
Más is érdekelné?
Vállalkozások részére összeállított portfólió
Vállalkozói és nagyvállalati vagyonbiztosítások
Felelősség- és jogvédelmi biztosítások
Gépek és elektronikus berendezések biztosítása
Közúti fuvarozók által szállított áruk átalányjellegű biztosítása, CMR, BÁF
Építés, szerelés, kivitelezés alvállalkozókkal vagy nélkülük
Gondoskodás céges juttatásként Ön és munkatársai számára
Csoportok részére kialakított kollektív személybiztosítások
VISSZA: Vállalati termékek Képviselet

GENERALI Képviselet

1042 Budapest, Árpád út 48-50.
Telefon: (06-1) 613-1081
Fax: (06-1) 615-7017
Mobil: (06-20) 556-3419
ÜZENET

Kezesi- és garanciabiztosítások

NYITVA TARTÁS
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00
Péntek: 8.00 - 14.00
megtekintés nagyobb méretben
útvonaltervezés
ELFOGADOTT BANKKÁRTYÁK
online díjfizetés
PARTNEREINK
Fundamenta Lakáskassza
Európai Utasbiztosító